2 thoughts on “Cream Cheese Puff – Bánh ngàn lớp nhân kem pho mát

  1. Hihi, thường thì mình sẽ bổ sung công thức sau, còn cũng có bài mình chỉ đăng ảnh để lưu lại thôi bạn ạ. Bánh này nếu cán bột ngàn lớp rồi chỉ cần làm nhân bánh thì đơn giản lắm, để lúc nào mình ghi lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *